Deze pagina werd automatisch aangepast door een vertaalmachine. Onze excuses voor mogelijke typefouten!

Field Service Engineer

Anderlecht
Vast
40 uren per week
Elektromechanica
31763
Referentie: 31763
Datum: 2024-02-07
Steffi De Brabandere
Recruitment Partner
02/454 86 60
02/454 86 60
steffi.debrabandere@ctrl-f.be
Technical Engineering Ternat
ternat@ctrl-f.be
Borredam 4, 1740 Ternat
70010
16122
https://wa.me/32477711644
 • Een competitief salaris, afgestemd op je opleiding en/of ervaring
 • Een mooie, full option bedrijfswagen die eveneens privé mag gebruikt worden
 • Verzekeringen
 • Een mooie wachtvergoeding
 • Laptop, gsm, tankkaart, abonnement

Functie

 • In dienst stellen, onderhouden en depanneren van technische apparaten of minder complexe installaties teneinde de goede staat van de door de organisatie geleverde installaties en kwaliteit van de producten te garanderen
 • Installeren en in bedrijf stellen van de apparatuur/installaties bij klanten
 • Uitvoeren van periodieke inspecties aan de geleverde apparatuur/installaties binnen de voorwaarden zoals bepaald in het onderhoudscontract
 • Verhelpen van storingen in en ter plaatse herstellen van de apparatuur/installaties bij klanten
 • Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden
 • Overleggen over uit te voeren werkzaamheden met het diensthoofd en/of opdrachtgever
 • Bespreken van de uit te voeren taken met medewerkers van de klant
 • Instrueren van de werking van machines aan gebruikers, af en toe ook in de andere landstaal
 • Signaleren van bijzonderheden aan het diensthoofd
 • Uitwisselen van informatie over de benodigde onderdelen/materialen met magazijnpersoneel
 • Formuleren van verbetervoorstellen
 • Demonteren/monteren en afstellen van apparatuur. Bewerken van materialen gebruik makend van handgereedschappen en gereedschapsmachines
 • Aandachtig en zorgvuldig uitvoeren van diverse werkzaamheden, mede met het oog op veiligheid. Opletten bij deelname aan wegverkeer
 • Installeren en in bedrijf stellen van de apparatuur/installaties bij klanten
 • Voorbereiden van de installatiewerkzaamheden
 • Analyseren van de situatie ter plaatse bij de klant
 • Bevragen van specifieke wensen
 • Maken van afspraken en geven van praktische adviezen aan de klant
 • Plaatsen van technische installaties, rekening houdend met de installatievoorschriften
 • Vertalen van technische schema’s en werktekeningen naar de werkelijkheid
 • Testen, regelen en bijsturen van de werking van de installaties
 • Verhelpen van eventuele problemen
 • Informeren en instrueren van gebruikers inzake het gebruik en onderhoud van de apparatuur /installaties
 • Uitvoeren van periodieke inspecties aan de geleverde apparatuur/installaties binnen de voorwaarden zoals bepaald in het onderhoudscontract, zodanig dat de technische condities tijdig worden onderkend en de gepaste acties ondernomen kunnen worden
 • Luisteren naar en registreren van klachten van de klant
 • Beoordelen van de algemene werking van de apparatuur/installaties
 • Beoordelen van de staat van onderhoud a.d.h.v. controlelijsten en noteren van bevindingen
 • Uitvoeren van metingen en detecteren van afwijkingen tegenover de geldende normen
 • Herstellen van (dreigende) mankementen voor zover dit direct mogelijk is
 • Doorgeven van bevindingen aan het diensthoofd en/of opdrachtgever
 • Uitvoeren van correctief onderhoud voortvloeiend uit inspecties op daartoe samen met het diensthoofd geplande tijden
 • Verhelpen van storingen in en ter plaatse herstellen van de apparatuur/installaties bij afnemers, zodanig dat de werkzaamheden uit het oogpunt van techniek en veiligheid kunnen worden hervat en stagnatie tot een minimum beperkt blijft
 • Lokaliseren van storingen en storingsoorzaken
 • Beoordelen van de aard en omvang en vaststellen of direct repareren noodzakelijk en/of mogelijk is
 • Bespreken van de uit te voeren werken met het diensthoofd
 • Uitvoeren van noodreparaties
 • Uitvoeren van meer omvangrijke reparaties op daartoe geplande tijden en op basis van voorbereide opdrachten
 • Uitvoeren van revisiewerkzaamheden op basis van werkopdrachten en instructies van het diensthoofd
 • Doen van voorstellen ter verbetering van bepaalde situaties
 • Uitvoeren van diverse ondersteunende werkzaamheden, zoals verplaatsen en terughalen van nieuwe of gereviseerde technische installaties en pmaken of invullen van servicerapporten

Organisatie

Onze klant is gespecialiseerd in mobiliteit (verkeer) en datacommunicatie-oplossingen. Als field engineer ben je verantwoordelijk voor de technische uitvoering van projecten bij de klant. Dit betekent een grote diversiteit in uw takenpakket, waarbij u de nodige ondersteuning krijgt van uw collega-field engineers, consultants en projectmanagers. 

Profiel

 • Je bent proactief, open en betrouwbaar
 • Je hebt kennis van elektriciteit, elektromechanica
 • Je hebt preferentiële kennis van datanetwerken (LAN / WAN / WIFI)
 • Je hebt ervaring met het configureren van routers, switches, IP-, koper- en glasvezelbekabeling
 • Je kan omgaan met meetapparatuur (OTDR, optische vermogensmetingen ...)
 • Je bent geïnteresseerd om technische kennis te vergaren bij verkeersprojecten
 • Je spreekt vloeiend Nederlands, Frans en optioneel Engels
 • Je beschikt over een rijbewijs en bent bereid om standby te gaan
 • Je bent een teamspeler die enthousiast is om te leren en met gevoel voor initiatief
 • Je bent commercieel ingesteld en denkt klantgericht
 • Je zal 1 week om de 7 weken deel uitmaken van een wachtdienstsysteem. Tijdens die week bent u 24/24 bereikbaar
 • Ervaring in een gelijkaardige functie is een grote plus

Solliciteer voor deze vacature.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Gerelateerde vacatures

  No related vacancies.

  Nederlands